ГБО барокамера

Гіпербарична оксигенація (Г'БО) - не медикаментозний метод профілактики, лікування і реабілітації. Г'БО терапія стає все більш розповсюдженим ефективним методом патогенетичної терапії різних захворювань, що супроводжуються розвитком гіпоксії і зниженням імунітету.

Екологічне неблагополуччя призве­ло до різкого зниження природної резистентності, підвищення алергізації і значного розповсюдження захворюваності. 80% українців страждає придбаним імунодефіцитом.

Важливу роль в пригніченні імунітету сучасної лю­дини відіграють стреси, незбалансоване харчування, зловжи­вання курінням, алкогольними напоями, а також радіонуклі­ди, пестициди та інші чинники техногенного забруднення навколишнього середовища.

Здатність швидко і ефективно компенсувати дію неблаго­получних чинників зовнішнього середовища характеризує адаптаційні можливості організму. Одним із засобів, володіючи найбільш повним спектром адаптаційних механізмів є гіпербарична оксигенація (Г'БО) - не медикаментозний метод профілактики, лікування і реабілітації. І'БО терапія стає все більш розповсюдженим ефективним методом патогенетичної терапії різних захворювань, що супроводжуються розвитком гіпоксії і зниженням імунітету.

В основі різноманітних позитивних ефектів гіпербаричного кисню - стимулюючого, інгібуючого і замісного, лежить його висока окисна здатність. Діючи в терапевтичних, дотоксичиих дозах, ГБО підвищує активність ключових ферментів тканин­ного дихання, прискорює транспорт електронів через ланцюг цитохромів, нормалізує перекисне окислення ліпідів - одного з важливіших механізмів регулювання стану клітинних мемб­ран, активізує антиоксидантну здатність організму. ГБО-процедури, усуваючи гіпоксію тканин, сприяють зниженню глікемії, нормалізують різні механізми гормональної регуляції, покращують мікроциркуляцію в периферійних тканинах, посиленню лікувального ефекту для серцевих глюкозидів, і діуретиків, антиаритмічних та антибактеріальних препаратів, цитостатиків.

Встановлено, що ГБО стимулює метаболічні системи за­хисту ЦНС, печінки, нирок від токсичної дії аміаку при роз­ладах кровопостачання цих органів. До метаболічних ефектів відноситься і активізація біоенергетичних регенераторних процесів. Так, ГБО позитивно впливає на регенерацію скелет­них м'язів і кісткової тканини, що сприяє більш швидкому за­гоєнні рани, значно скорочує рубцювання виразки шлунка і дванадцятипалої кишки при лікуванні в санаторно-курорт­них умовах.

Рекомендують ГБО для лікування гіпертензійного синдрому при ІХС на етапі сана­торно-курортного лікування. ГБО сприяє зниженню за­питального холестерину, фібриногену та інших показників. Використання ГБО в комплексному курорт­ному лікуванні артеріальної гіпертензії при ІХС здійснює мо­дулюючий вплив на тонус судин, покращує метаболічні про­цеси в організмі і міокарді. Призначють ГБО-терапію в комплексному курортному лікуванні патологічних проявів гіпоксії циркуляторного і тка­нинного генезу у хворих з вегето-судинною дистонією, діабе­тичною ангіопатією, атеросклерозом і артеріальною гіпертен­зією. В результаті проведеного лікування у 93% хворих спос­терігалась ліквідація клінічних симптомів захворювання. Зни­жувався вміст білірубіну і холестерину в крові та інтенсив­ність запального мезенхімального синдрому, що проявлялось зменшенням показників осадових роб. Відмічається статис­тичне достовірне зменшення ліпідного комплексу і деяких факторів підвищеного згортання крові. Особливо слід відзна­чити зменшення кардіалгії у хворих з ішемічною хворобою серця - у 81%, парестезій і болю в кінцівках - у 84%, нормалі­зацію сну. У хворих з вегето-судинними порушеннями (голов­ний біль, біль в ділянці хребта, руках і ногах, алергічні реакції, похолодання і мерзлякуватість кінцівок ГБО - процедури спри­яли ліквідації або зменшенню вираженості тих чи інших симптомів.

Гіпербарична оксигенація із антигіпоксичною направленістю дії викликає цілий ряд позитивних ефектів, а саме: біоенергетичний: бактеріостатичний, антитоксичний, спазмолітичний, антианемічний, протизапальний, імуномоделюючий, антиаритмічний, посилюючий регенераторні проце­си та дію деяких медикаментозних середників, покращуючий циркуляцію в органах; посилюючий антиоксидантну актив­ність організму.

На основі означених фізіологічних і лікувальних власти­востей процедур ГБО ґрунтуються покази для комплексно­го лікування в умовах бальнеологічного курорту.

 1. Захворювання гепатобіліарної системи і підшлункової залози:
 • Хронічний гепатит різної етнології при мінімальній та по­мірній активності процесу (збільшення активності аміно­трансфераз крові до трьох норм).
 • Хронічний холангіт.
 • Хронічний холецистит (безкам'яний або калькульозний в стадії ремісії, без схильності до частих загострень).
 • Дискинезія жовчевивідних шляхів.
 • Цироз печінки в доасцитичній стадії.
 • Доброякісні білірубінемії - типу хвороби Жільбера.
 • Хронічний панкреатит в стадії ремісії, без стенозування вірсунгової протоки і фатерового соска.
 1. Захворювання шлунково-кишкового каналу:
 • Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, вклю­чаючи фазу активної виразки (не ускладнені пілоростенозом ІІ-Ш ст. і кровотечами протягом останніх 2-х років)
 • Хронічний гастрит з пониженою секреторною функцією.
 • Хронічний дуоденіт в стадії ремісії, включали ерозивні фор­ми.
 • Хронічний коліт в стадії ремісії.
 1. Ендокринні захворювання:
 • Цукровий діабет - компенсований і субкомпенсований, без ускладнень (крововиливи і відшарування сітківки на очному дні, азотемія при діабетичній нефропатії).
 • Діабетичні ангіопатії
 1. Захворювання сечостатевих органів:

Нирковокам'яна хвороба, після висхідного та несхідного літолізу, дистанційної ударнохвильової літотріпсії, хірургічно­го чи інструментального видалення каменів, з задовільною уродинамікою і нирковою функцією, через 1-2 місяці після втручання.

Сечові діатези (сечокислий, оксалуричний, фосфатуричний, змішаний) з задовільною функцією нирок і сечових шляхів. Хронічний неспецифічний первинний та вторинний пієло­нефрит (без гідронефротичної трансформації), цистит, прос­татит в стадії клініко - лабораторної ремісії з задовільною функцією нирок і сечових шляхів.

Дисметаболічні нефропатії, без масивної еритроцитурії. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози І ступеню. Порушення статевої і репродуктивної функції: нейрорецепторна імпотенція, пов’язана з захворюванням передміхурової залози; ендокринна форма імпотенції пов'я­зана з порушенням функції яєчок; екскреторне безпліддя у чоловіків.

 1. Захворювання серцево-судинної і дихальної системи:

Ішемічна хвороба серця з приступами стенокардії І—III ФК. Постінфарктний кардіосклероз. Ішемічна хвороба серця, аритмічний варіант. Міокардитичний кардіосклероз.

Гіпертонічна хвороба (при АТ не вище 160/90 мм рт.ст). Хронічний бронхіт, в т.ч. з бронхоспастичним синдромом, неускладнено бронхоектазами.

Бронхіальна астма різного генезу І-ІІ стадії (у фазі ремісії і нестійкої ремісії).

 • Гострі пневмонії для долікування.
 1. Анемії:
 • Показані для лікування всіх форм (особливо в комплексі з

специфічним медикаментозним лікуванням).

 1. Неврологічні захворювання:
 • Церебральний атеросклероз.
 • Стан після ішемічного інсульту при відсутності артеріальної гіпертензії.
 • Енцефалопатії посттравматичні, алкогольні і ін.
 • Наслідки нейроінфекції.
 • Хронічна недостатність мозкового кровообігу в басейні вертебробазилярної артерії при шийному остеохондрозі.
 • Вегето-судинна дистонія, нейроциркуляторна дистонія і інші неврози.
 1. Оториноневрологічні захворювання:
 • Неврит слухового нерва. Мін'єровський синдром.
 1. Судинна і серцева патологія:
 • Облітеруючий ендартеріїт.
 • Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок.
 • Тробангіїт артеріальних судин.
 • Трофічні ураження шкіри (на ґрунті варикозної хвороби кінцівок, після опіків, обморожень, електротравм і ін.)
 • Тромбоемболії артеріальних судин (при частковій обтурації).
 • Наслідки травм магістральних судин.
 • Після операцій з приводу артеріовенозних шунтів.
 • Вроджені вади серця до і після операції.
 • Протезування штучними клапанами (до і після операції).
 • Протезування магістральних судин (до і після операції).
 1. Офтальмологічні захворювання:
 • Панофтальміти.
 • Ендофтальміти.
 • Травматичні ушкодження рогівки.
 • Склеріти.
 • Опіки рогівки.
 • Судинна патологія очного дна.
 • Широкутна глаукома.
 1. Стоматологічні захворювання:
 • Парадонтити.
 • Стоматіти, гігігвіти, в т.ч. виразкові.
 • Запалення слинних залоз.
 • Запалення щелепних суглобів.
 1. Гінекологічна і акушерська патологія:
 • Аднексіт хронічний,
 • Пельвеоперитоніт хронічний,
 • Параметрит і ендометрит хронічний .
 1. Отруєння:
 • Отруєння чадним газом,
 • Отруєння барбітуратами,.
 • Отруєння нітратами і іншими речовинами, що приводять до метгемоглобінем ій.
 1. Шкірні захворювання:
 • Імпетіго.
 • Сікоз і інші стрепто стафілодермії шкіри.
 • Трофічні виразки шкіри.

Абсолютними протипоказами для застосування ГБО є:

 • Психічні хвороби.
 • Епілепсія і інші захворювання, що супроводжуються судом­ним синдромом.
 • Деструктивні, захворювання легень (каверни, абсцеси, наг­нійні кісти, бронхоектази).
 • Хронічні євстахіїти.
 • Непереносимість кисню.
 • Гострі респіраторні захворювання.
 • Клаустрофобія.

До відносних протипоказів відносяться:

 1. Захворювання у стадії декомпенсації: серцево-судинна не­достатність 2-а і вища, легенева недостатність вища 1-ї ста­дії, ниркова недостатність, стенозування пілоричного відді­лу шлунка ІІ-ІІІ ступеня, цироз печінки з наявністю асциту, гіперфункція щитовидної залози, гіпертонічна хвороба з AT вище 160/90 мм рт.ст., варикозне розширення вен нижніх кінцівок.
 2. Нирковокам'яна хвороба, яка супроводжується порушення­ми уродинаміки, ускладнена хронічною нирковою недос­татністю, або супроводжувана частими приступами нирко­вої коліки чи масивною еритроцитурією. При симптоматич­ній артеріальній гіпертензії - AT поза 160/90 мм рт.ст.

Запальні захворювання сечостатевих органів, супроводжу­вані значними порушеннями уродинаміки, нирковою недос­татністю, гіпертензійним синдромом, в стадії загострення, а також специфічні захворювання сечостатевих органів без попередньої санації.

Примітка:

В групі захворювань з відносними протипоказами застосування ГБО можливе лише після проведеного відповідного лі­кування і покращення стану хворого.