Діагностика

Лабораторно-діагностична робота

Клініко-діагностична лабораторія МРЦ “Перлина Прикарпаття” складається з двох відділів: клінічного та біохімічного, які розташовані на другому поверсі лікувального корпусу.

В 2015 р. пройшла акредитацію на вищу категорію.
Клінічне відділення лабораторії досліджує біологічний матеріал (кров, сечу, дуоденальний вміст, виділення із сечостатевих органів, кал та інш.) по всіх параметрах.

Клінічний відділ складається з 5-ти кімнат загальною площею 66,94 м2. Біохімічна лабораторія складається з 4-х кімнат загальною площею 52,2 м2.

Діагностичні кабінети

У курортній поліклініці МРЦ „Перлина Прикарпаття” є такі діагностичні кабінети:

 • кабінет функціональної діагностики
 • кабінет ультразвукової діагностики
 • клініко-діагностична лабораторія, біохімічна лабораторія
 • кабінет реовазографії
 • кабінет ендоскопії
 • рентген кабінет

В МРЦ надаються лікувально-діагностичні послуги лікарів:

 • терапевта
 • уролога
 • гастроентеролога
 • ендокринолога
 • невропатолога
 • проктолога
 • ЛОР
 • психотерапевта
 • гінеколога
 • діетолога
 • фізіотерапевта
 • дитячого уролога
 • рефлексотерапевта
 • кардіолога.

Аналізи та дослідження

В лабораторії проводяться аналізи та дослідження:

Загальноклінічні

  1) Дослідження сечі:
 • визначення фізичних властивостей
 • визначення реакції
 • відносної густини
 • якісне визначення білка
 • кількісне визначення білка
 • якісне визначення глюкози
 • кількісне визначення глюкози
 • якісне визначення кетонових тіл
 • визначення білірубіну, уробіліна, кров'яного пігменту
 • мікроскопічне дослідження осаду сечі
 • функціональні проби: проба Зимницького
 • кількісне визначення ферментнних елементів в сечі: методом Нечипоренко
  2) Дослідження вмісту дванадцятипалої кишки:
 • визначення фізичних властивостей і реакції
 • мікроскопічне дослідження (на лейкоцити, епітелій, еритроцити, кристали холестерину, білірубінат кальцію, мікроліти, жовчеві кислоти, яйця гельмінтів, вегетативні форми лямблій, та інших паразитів)
  3) Дослідження вмісту кишківника:
 • макроскопічне дослідження
 • виявлення скритої крові
 • мікроскопічне дослідження
 • виявлення яєць гельмінтів та простійших копрограми
  4) Дослідження виділень сечостатевих органів:
 • цитологічне дослідження вагінальних мазків, визначення степені чистоти вагіни
 • цитологічне дослідження соку передміхурової залози
 • виявлення трихомонад, гонококів, ретикулярних і овальних тілець
 • хламідій в мазках із вагіни, цервікального каналу і уретри
 • дослідження сперми-спермограма
  5) Лабораторні дослідження при мікозах і псевдомікозах:
 • дослідження волосся, лусок шкіри.нігтів, гнійних виділень, мокроти, сечі в нативних препаратах
 • дослідження пофарбованих препаратів з імерсійного системою мікроскопу.

Гематологічні

 • визначення концентрації гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок кількості ретикулоцитів
 • дослідження пофарбованих мазків крові - підрахунок лейкоформули
 • дослідження товстої краплі з метою виявлення плазмодіїв малярії, спірохет тифу, еозинофільних гранулоцитів і ступенів поліхромазії
 • виявлення 2Е - клітин.

Імунологічні

 • реакції преципітації - визначення С-реактивного білка
 • реакції імунного лізісу - визначення антистрептолізина – О
 • реакції аглютинації - визначення ревматоїдного фактору.

Біохімічні

  1) Дослідження білкового обміну:
 • визначення загального білка
 • визначення альбумінів
 • визначення глобулінів
  2) Дослідження низькомолекулярних азотистих речовин:
 • визначення сечовини
 • визначення креатиніну
 • визначення сечової кислоти
 • клубочкова фільтрація і канальцева реабсорбція, проба Реберга, визначення кофіцієнта очищення від сечовини
  3) Дослідження активності ферментів:
 • визначення активності амінотранфераз
 • визначення активності фосфатаз
 • визначення активності - амілази
 • визначення активності холінестераз
  4) Дослідження вуглеводного обміну:
 • визначення глюкози натще
 • проби з подвійним навантаженням ( по Штаубу-Трауготту)
 • дослідження глікемічних кривих
  5) Визначення вуглеводовмістимих білків і їх компонентів:
 • визначення сіалових кислот
 • визначення аспіринового тесту
  6) Дослідження ліпідного обміну:
 • визначення загального холестерину
 • визначення В – ліпопротеїдів
 • визначення тригліцеридів
 • визначення загальних ліпідів
  7) Дослідження пігментного обміну:
 • визначення білірубіну і його фракцій
  8) Біохімічні дослідження на апараті Рефлотрон:
 • визначення гемоглобіну
 • визначення глюкози
 • визначення холестеролу
 • визначення тригліцеридів
 • визначення сечовини
 • визначення креатеніну
 • визначення глютамінтрансферази
 • визначення АЛТ
 • визначення АСТ
 • визначення білірубіна
 • визначення р-амілази
 • визначення а-амілази
 • визначення креатінкінази
 • визначення НДБ –холестеролу
 • визначення калію
  9) Дослідження систем гемостазу:
 • визначення протромбінового часу і протромбінового індексу,
 • визначення активованого часу рекальцифікації (АЧР)
 • визначення толерантності плазми догепарину
 • визначення загального фібриногену
 • визначення фібриногену (Б)
 • визначення етанолового тесту
10) Дослідження сечі на апараті Мідітрон
11) Визначення хелікобактеру у вмісті шлунку